Uporabne povezave


Na predstavljenih internetnih straneh lahko vsak trenutek pridobite sveže informacije s področja fotovoltaike v Sloveniji in Evropi.

 
EPIA 
Združenje evropske fotovoltaične industrije (European Photovoltaic Industry Association – EPIA).

 
PV LEGAL 
Spletna stran evropskega projekta PV LEGAL, v katerem skupaj s še 11 nacionalnimi združenji sodeluje tudi ZSFI.

 
Photon Magazine
Revija z vsebinami s področja fotovoltaike.

 
Slovenska tehnološka platforma za fotovoltaiko
Osnovna vizija platforme je dvig in razširjanje znanja med partnerje in širšo javnost.

 
Evropska tehnološka platforma za fotovoltaiko
Platforma si prizadeva zagotoviti močne povezave med industrijo, raziskavami in trgom.

 
PV CYCLE
Evropsko združenje izvaja program zbiranja in reciklaže fotonapetostnih modulov.

 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo


Stern Review
Študija britanske vlade o ekonomskih posledicah globalnega segrevanja.

EIT
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

 
Javna agencija RS za energijo


Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

 
Borzen, d.o.o
Organizator trga z električno energijo in center za podpore 

 
Eko sklad
Slovenski okoljski javni sklad

Your sun your energy
Predstavitvena stran o fotovoltaiki pod okriljem Združenja evropske fotovoltaične industrije 

Preklopi na sonce
Objavljeni so podatki o tem, koliko električne energije in tople vode bi lahko v preteklem dnevu proizvedlo povprečno slovensko gospodinjstvo, če bi imelo doma sončno elektrarno in solarni termalni sistem.
 

ZENS
Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije