Zakaj je nastalo


Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) je bilo ustanovljeno 20. junija 2008 z željo, da bi širili zavest in nova spoznanja s področja raziskav in razvoja ter uporabnih znanj fotovoltaike ter povezali vsa slovenska podjetja, delujoča na področju fotovoltaike, ki želijo nuditi kakovostne storitve.

Ena izmed pomembnejših nalog združenja je predstaviti in hkrati približati fotovoltaiko širši javnosti.