Kaj je Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) - GIZ

 

Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) je prostovoljno združenje pravnih oseb, ki delujejo na različnih področjih fotovoltaike. Združenje slovenske fotovoltaike aktivno sodeluje na domačem političnem in tržnem področju. Vključuje se v različne evropske projekte s čemer predstavlja interese članic ne samo na nacionalni, pač pa tudi na mednarodni in globalni ravni. Tako ZSFV predstavlja informacijsko središče, kamor se dnevno stekajo najpomembnejše informacije iz mednarodnega fotovoltaičnega trga s področja tehnologije, tržnih politik ter trendov, ki so ključne za konkurenčno delovanje podjetij.