Dejavnosti ZSFV


Združenje slovenske fotovoltaike:

  • skrbi za hitrejši razvoj fotovoltaike in implementacijo standardizacije;
  • predlaga nove standarde;
  • analizira ter poroča o razmerah na tujih trgih;
  • ščiti domači trg pred tehnološko nekonkurenčnimi izdelki in storitvami, ki bi utegnili zavirati razvoj panoge doma;
  • skrbi za dolgoročno vizijo panoge;
  • želi Sloveniji zagotoviti ustreznega sogovornika, ki bo lahko čim bolj nevtralno svetoval pri strateških odločitvah v političnem, finančnem, znanstvenem in drugih sektorjih;
  • podpira organizacijo strokovnih razpravljalnih zborov, seminarjev in predavanj;
  • ureja in izdaja publikacije;
  • povečuje zanimanje zasebnega sektorja in širše splošne javnosti za uporabo fotonapetostnih tehnologij.