Vodstvo


Člani upravnega odbora Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV) so:

 

 • Primož Tručl, Enerson d.o.o., predsednik, 041 670 521
 • mag. Marko Femc, Plan-Net d.o.o., član
 • mag. Robert Otorepec, Sol-Navitas d.o.o., podpredsednik
 • Gregor Novak, Suncontract d.o.o., član
 • Gregor Hudohmet, GEN-i sonce d.o.o., član

Kaj je Združenje slovenske fotovoltaike?


ZDRUŽENJE SLOVENSKE FOTOVOLTAIKE (ZSFV) – GIZ je prostovoljno združenje pravnih oseb, ki delujejo na različnih področjih fotovoltaike. Namen ZSFV je na območju Republike Slovenije širiti zavest in nova spoznanja s področja raziskav in razvoja ter uporabnih znanj fotovoltaike.

Dejavnosti ZSFV


Združenje slovenske fotovoltaike:

 • skrbi za hitrejši razvoj fotovoltaike in implementacijo standardizacije;
 • predlaga nove standarde;
 • analizira ter poroča o razmerah na tujih trgih;
 • ščiti domači trg pred tehnološko nekonkurenčnimi izdelki in storitvami, ki bi utegnili zavirati razvoj panoge doma;
 • skrbi za dolgoročno vizijo panoge;
 • želi Sloveniji zagotoviti ustreznega sogovornika, ki bo lahko čim bolj nevtralno svetoval pri strateških odločitvah v političnem, finančnem, znanstvenem in drugih sektorjih;
 • podpira organizacijo strokovnih razpravljalnih zborov, seminarjev in predavanj;
 • ureja in izdaja publikacije;
 • povečuje zanimanje zasebnega sektorja in širše splošne javnosti za uporabo fotonapetostnih tehnologij.