Zaključek javnega poziva EKO sklada za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z EE

V Združenju slovenske fotovoltaike (ZSFV) opozarjamo na nedavno objavo EKO sklada, v kateri ta obvešča javnost o zaključku javnega poziva za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (Zaključek javnega poziva za sončne elektrarne | Eko sklad). V združenju izražamo zaskrbljenost nad to nenadno odločitvijo, na katero se številni mali investitorji niso mogli pripraviti in so začeli s postopki za postavitev svoje elektrarne in pogovore z izvajalci, računajoč na subvencijo iz tega poziva. Menimo, da ta nenadni konec razpisa ponovno kaže na slabo načrtovanje v slovenski energetski politiki, kjer so odločitve sprejete čez noč in je zato negotovost v zvezi z investicijami v energetiko, žal stalnica. Podobno se je zgodilo že z omrežnino, ki je bila nedavno odtegnjena slovenskim distribucijskim podjetjem, čeprav obstajajo potrjeni investicijski načrti in mednarodne zaveze in bi ta podjetja morala pospešeno vlagati v izgradnjo in posodobitev infrastrukture, ki bi omogočala hitrejše priklope obnovljivih virov energije.

V zvezi z odločitvijo EKO sklada o zaključku javnega poziva se nam zdi neverjetno, da bi lahko že do začetka meseca marca zmanjkalo sredstev, predvidenih za celotno leto 2022, saj so se do sedaj koristila še sredstva iz razpisa v letu 2021.  Zato pozivamo EKO sklad in Ministrstvo za infrastrukturo RS, ki je pristojno za politiko spodbujanja obnovljivih virov energije, da javno predstavita, koliko sredstev je bilo za Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo porabljenih v letu 2020, koliko v letu 2021 in koliko jih bo na osnovi do sedaj prejetih vlog v letu 2022.

Glede na nedoseganje ciljev Republike Slovenije na področju obnovljivih virov energije, zaradi katerih Slovenija že plačuje visoke kazni ter popoln obrat evropske doktrine v zvezi z najnovejšimi dogajanji v Ukrajini, po kateri je potrebno vse sile usmeriti v čim večjo energetsko samozadostnost evropskih držav, ocenjujemo odločitev, da se čez noč nehajo spodbujati investicije v samooskrbo z električno energijo, za popolnoma zgrešeno in škodljivo.