Poziv evropske fotovoltaične industrije k prenehanju izvajanja uvoznih ovir za kitajske fotovoltaične panele in sončne celice

 

James Watson, predsednik SolarPower Europe, krovnega evropskega združenja podjetij, ki delujejo na področju fotovoltaike in sončnih elektrarn je dejal: »To je prepričljiv poziv organizacij iz celotne Evropske unije, delujočih na področju sončnih elektrarn. EU izvaja uvozne ovire že več kot tri leta brez realne koristi za evropsko fotovoltaično industrijo Potrebujemo boljši in bolj dodelan pristop za podporo evropskim proizvajalcem fotovoltaičnih panelov. Carinske ovire so omejen instrument, ki škoduje 80% proizvodnih delovnih mest na področju fotovoltaike in na njih vezanim dejavnostim. Evropska komisija mora poiskati pot za fotovoltaiko brez carin in cenovnih mehanizmov.«

Združenja, sopodpisniki pobude zastopajo 20 držav članic EU: Bolgarijo, Ciper, Češko republiko, Dansko, Estonijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Irsko, Italijo, Latvijo, Malto, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo, Švedsko in Združeno kraljestvo.

Evropska komisija mora v začetku prihodnjega leta ponovno pripraviti svoje mnenje glede izvajanja uvoznih ovir, kar bo nato podlaga za odobritev s strani posameznih držav članic.

V nadaljevanju je povzeto pismo evropskih fotovoltaičnih združenj komisraki Malmströmovi.