Podaljšanje razpisa za sofinanciranje manjših sončnih elektrarn

Predmet javnega razpisa ostaja nespremenjen- dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer do moči 10 MW.

 

Skupna višina sredstev za sofinanciranje znaša 37,36 milijona evrov. Dodeljena sredstva odobrenih operacij morajo upravičenci porabiti do konca oktobra 2023. Zadnji rok za oddajo vlog je 13. januar 2023.

 

Povezavo do razpisa najdete tukaj.