S sončnimi elektrarnami v energetski prehod - Konferenca Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV)

Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) organizira v soboto, 18. septembra 2021, ob 11. uri v Mali kongresni dvorani Celjskega sejma, konferenco z naslovom S sončnimi elektrarnami v energetski prehod. Konferenca je spremljevalni dogodek 53. MOS, osrednje poslovno-sejemske prireditve.

Sonce je neomejen in obnovljiv vir energije. Njegovo obsevanje Zemlje za več tisočkrat presega potrebe človeštva po vsej primarni energiji, saj vsako uro pošlje na Zemljo toliko energije, kot je človeštvo porabi v enem letu. Proces pretvorbe sončne energije v električno je popolnoma neslišen, varen in zanesljiv, poteka tudi ob razpršeni sončni svetlobi in ne proizvaja sevanj. Z vidika ekologije veljajo sončne elektrarne za čiste in do okolja prijazne, saj ne povzročajo nobenih emisij toplogrednih in drugih plinov.


Program konference


10:45 Sprejem udeležencev

11:00 Uvodni nagovor in redni program

  • Pregled in napoved razvoja fotovoltaične panoge; Primož Tručl, predsednik Združenja slovenske fotovoltaike,
  • Predstavitev novega Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), Igor Luzar, Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo
  • Fotovoltaika na globalni ravni – ključni nosilec zelene transformacije; prof. dr. Marko Topič, redni profesor, Fakulteta za elektrotehniku, Univerza v Ljubljani
  • Digitalizacija energije v gospodinjstvih; Roman Bernard, direktor in solastnik, NGEN energetske rešitve d.o.o.
  • Mala sončna elektrarna od ideje do izvedbe; Matej Guštin, sekretar Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV)
  • Predstavitev spodbud Eko sklada s poudarkom na sončnih elektrarnah; Wadie Kidess, Energetski svetovalec mreže ENSVET, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 

Rdeča nit letošnje redne letne konference je energetski prehod na obnovljive vire energije.

Na konferenci vam bodo predstavniki institucij, ki sooblikujejo področje fotovoltaike predstavili aktualno stanje in predvidene spremembe, ki vplivajo na že obstoječo infrastrukturo fotovoltaike.

Za udeležbo na konferenci je potreben nakup sejemske vstopnice. Mala kongresna dvorana se nahaja v upravni stavbi Celjskega sejma - pri glavnem vhodu na sejemski prostor.

Kotizacije ni. Prijava ni pogojena je pa zaželena. Prijave sprejemamo preko spletne prijavnice.

V kolikor želite na konferenci prejeti odgovor na vaše vprašanje, ga lahko predavatelju zastavite že sedaj - tukaj.