O NAS

KAJ JE ZSFV?

ZDRUŽENJE SLOVENSKE FOTOVOLTAIKE (ZSFV) – GIZ je prostovoljno združenje pravnih oseb, ki delujejo na različnih področjih fotovoltaike. Namen ZSFV je na območju Republike Slovenije širiti zavest in nova spoznanja s področja raziskav in razvoja ter uporabnih znanj fotovoltaike.

ČLANSTVO V ZSFV

VSE O ČLANSTVU V ZSFV

PREDSTAVITEV ČLANOV

Z več kot 15 člani različnih združb in podjetji, katerih dejavnosti se raztezajo preko celotnega fotovoltaičnega sektorja, Združenje slovenske fotovoltaične industrije predstavlja najpomembnejše združenje na področju fotovoltaične industrije v Sloveniji.

VLOGA ZA ČLANSTVO

Za včlanitev v Združenje slovenske fotovoltaike je dovolj pristopna izjava

PREDNOSTI ČLANSTVA

Združenje slovenske fotovoltaike aktivno sodeluje na domačem političnem in tržnem področju.

OSTANITE OBVEŠČENI

PRIJAVA NA NOVICE

NOVICE

NOVOSTI V SVETU FOTOVOLTAIKE

  • 09.
  • januar
  • 2019

V Evropi je prehod na 100% obnovljivo energijo v vseh sektorjih izvedljiv. Sistem trajnostne energije bi bil stroškovno učinkovitejši od obstoječega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih in jedrski energiji. Energetski prehod ni vprašanje tehnične izvedljivosti ali ekonomske upravičenosti ampak politične volje.

  • 09.
  • januar
  • 2019

S to uredbo se določa ukrep spodbujanja rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za samooskrbo. Uredba določa pogoje za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način obračuna, postopek priključitve, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne energije z napravo za samooskrbo.

  • 10.
  • december
  • 2018

Eko sklad je slovenski okoljski javni sklad, ki dodeljuje ugodne kredite in nepovratne finančne spodbude za učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Glavni namen sklada pa je spodbujati razvoj na področju varstva okolja.

KONTAKT

PIŠITE NAM

Združenje slovenske fotovoltaike
Kidričeva ulica 25
3000 Celje

041 670 521
info@zsfv.si