Članstvo

Člani

Z več kot 20 člani različnih združb in podjetji, katerih dejavnosti se raztezajo preko celotnega fotovoltaičnega sektorja, Združenje slovenske fotovoltaike predstavlja najpomembnejše združenje na področju fotovoltaične industrije v Sloveniji.

Kategorije članov

V Združenje slovenske fotovoltaike se lahko vključijo vse pravne osebe oziroma združbe, katerih dejavnost je povezana s fotovoltaiko in delujejo v Sloveniji. Združenje slovenske fotovoltaike omogoča tudi kategorijo pridružene članice. Pogoj pridobitve statusa »pridružena članica Združenja« je popolno ali delno izvajanje dejavnosti na področju fotovoltaike. Mednje sodijo:

  • lastniki sončnih elektrarn
  • vladne in nevladne organizacije
  • javne izobraževalne ustanove

Vloga za članstvo

Za včlanitev v Združenje slovenske fotovoltaike je dovolj pristopna izjava, prav tako pa mora vsakega novega člana potrditi upravni odbor ZSFV.

Zakaj postati član ZSFV

Združenje ZSFV - je prostovoljno združenje pravnih oseb, ki delujejo na različnih področjih fotovoltaike. Namen Združenja je na področju Republike Slovenije širiti zavest in nova dognanja s področja raziskav in razvoja ter uporabnih znanj fotovoltaičnih tehnologij ter spodbujati razvoj in uporabo fototovoltaike na vseh področjih.

Namen združenja je oblikovanje in zastopanje interesov članov združenja na podlagi sprejetih stališč in izhodišč v skladu s postopki, predvidenimi Pogodbi o ustanovitvi in Statutu ter v skladu s Kodeksom Združenja.