Članstvo

Člani

Z več kot 15 člani različnih združb in podjetji, katerih dejavnosti se raztezajo preko celotnega fotovoltaičnega sektorja, Združenje slovenske fotovoltaične industrije predstavlja najpomembnejše združenje na področju fotovoltaične industrije v Sloveniji.

Kategorije članov

V Združenje slovenske fotovoltaike se lahko vključijo vse pravne osebe oziroma združbe, katerih dejavnost je povezana s fotovoltaiko in imajo sedež delovanja v Sloveniji. Združenje slovenske fotovoltaike omogoča tudi kategorijo pridružene članice. Pogoj pridobitve statusa »pridružena članica Združenja« je popolno ali delno izvajanje dejavnosti na področju fotovoltaike. Mednje sodijo:

  • lastniki sončnih elektrarn
  • vladne in nevladne organizacije

Vloga za članstvo

Za včlanitev v Združenje slovenske fotovoltaične industrije je dovolj pristopna izjava, prav tako pa mora vsakega novega člana potrdili tudi generalna skupščina Združenja.

Zakaj postati član ZSFV

Združenje ZSFI - je prostovoljno združenje pravnih oseb, ki delujejo na različnih področjih fotovoltaike. Namen ZSFI je na območju RS širiti zavest in nova spoznanja s področja raziskav in razvoja ter uporabnih znanj fotovoltaične industrije.